انواع ورق های استیل
در سایزها و ضخامت های مختلف

استیل 201

#201Stainless Steel

استیل 304

#304Stainless Steel

استیل 316

#316Stainless Steel